Home » KLANKATELIERS » Klankateliers bij personen met een meervoudige beperking

 

     Klankateliers bij personen met een meervoudige beperking

                                                            

Voor bewoners die moeite hebben om op de gebruikelijke manieren te communiceren,  kan MUZIEK en werken met KLANK en TRILLING, een mooie manier zijn  om een 'dichter'

contact te vinden, en de bewoners een zinvolle en verstillende activiteit te bezorgen. 

Omdat de taal van deze klanken iemand rechtstreeks aanspreekt in zijn of haar gevoel,

valt de taalbarrière weg en kunnen er heel mooie interacties ontstaan.

    

Al liggend op matten of matrasjes, of zittend in hun rolstoel, kunnen leerlingen of bewoners met een fysische, mentale en/of sensoriële beperking volop genieten en het gebeuren in zich opnemen. 
Ik kom rond met elk van de instrumenten, en laat hen voelen, kijken en luisteren.